Der kan blive brug for hjemmearbejde ved SQL kurser

15 June 2022 Anders Lundtang Hansen

editorial

Det kan i et tilfælde eller flere være nogle SQL kurser København, hvor der er indlagt hjemmearbejde, fordi man fra udbydernes side ved, at det kan være svært at samle voksne mennesker mange gange nok til, at man kan tage det hele under undervisningen – der heller ikke må være for lang.

Så man får den viden til kurset, som man skal bruge, til at gennemføre de specifikke opgaver eller bare forstå den hjemmelæsning, som der er, da det er nemmest at sammensætte kurset på den måde.

Andre gange er det bare fordi, at man selv finder ud af, at man må lave lidt hjemmeundervisning for sig selv, med andre kursister, tidligere kursister eller folk, der har forstand på SQL, så man har nemmere ved at forstå det, så man er bedre forberedt til næste kursusgang.

sql kurser

Det kan være et krav med hjemmeundervisning ved et SQL kursus – eller også er det ikke

Men det kan også netop være en opfordring fra udbydernes side, at man læser lidt derhjemme, så man kan få det hele ind, eller der bare er nogle delemner, som man ikke når at gennemgå på kurset, som man så må læse derhjemme.

Her kan man være smart at gøre det mellem kursusgangene, så man kan spørge udbyderne til råds, når der er pause, fordi det ikke indgår som en del af undervisningen, man vil forstyrre med, hvor man så kan få en forklaring på det, man læste derhjemme, der ikke er en del af det officielle kursus.

Det har bare vist sig, at desto mere man studerer noget, læser og skriver ned, desto mere forstår man af det, og vil man da ikke også gerne have mest muligt ud af sådan et kursus, nu man har valgt at være med på det, og det i forvejen er presset at finde tid til det?