En boligadvokat kan hjælpe med dit skøde

19 May 2021 Astrid Pedersen

editorial

Når du køber en ny bolig, vil du – efter at have skrevet under på købsaftalen – skulle sørge for at opdatere det til boligen hørende skøde. Et skøde er nemlig den eneste officielle og offentligt tilgængelige dokumentation for at du er den retmæssige ejer af den pågældende bolig.

I gamle dage ville skødet være opført i det der kaldtes Tingbogen, en fysisk bog som lå offentligt tilgængelig på et lokalt tinglysnings kontor, ved en procedure som af samme grund kaldes for tinglysning. Nu om stunder er Tingbogen rykket online og har antaget digitalt format.

Det der her i 2021 kaldes tinglysningsregistret er en database over skøder tilhørende samtlige huse og lejligheder i Danmark. Alle med internet adgang kan tilgå skøderne som ofte fungerer som dokumentation i forbindelse med optagelse af lån i boligen eller salg af denne.

I praksis betyder det at du vil kunne komme galt af stedet hvis skødet tilhørende din nye bolig ikke afspejler de korrekte oplysninger. Du kan for eksempel komme ud for at forrige ejer optager lån med sikkerhed i din bolig, eller måske endda prøver at sælge den på ny – med dobbelt fortjeneste. Og derfor bør du sikre dig at dit skøde hurtigst muligt bliver opdateret og tinglyst efter handelen.

Få boligadvokathjælp til skødet ved skilsmisse, samlivsophør eller overdragelse af boligen

Som oftest vil udfærdigelse og tinglysning af skøde være en del af pakken når du hyrer en bæv til at hjælpe dig sikkert igennem dit bolig køb. Men i andre situationer kan det være nødvendigt at tilkøbe denne ydelse separat. Ønsker du for eksempel at overdrage din bolig til et familie medlem skal skødet samtidig opdateres med de nye ejerforhold. Og går du og din partner fra hinanden vil det udelukkende være den tilbageværende part som skal stå opført i skødet.

Læs mere om skøde på eBoligadvokat.dk.